Palvelut yrityksille

ENSIAPUKOULUTUS
Kauttamme ensiapukoulutukset, EA1, EA2, HÄTÄEA jne. Räätälöimme myös yritysten omiin tarpeisiin koulutuksia. Työnantajalla on työturvallisuuslain perusteella velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Näinollen työnantaja saa tukea koulutukseen Kelalta. Kela korvaa työnantajalle/yrittäjälle sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Tällaisia kustannuksia ovat mm. työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset.

Edellytyksenä, että organisaatiolla on työterveyshuolto järjestettynä:

- Todetut tarpeet on kirjattu toimintasuunnitelmaan

- Ensiapukouluttajalla tulee olla ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus (ETK)
- Korvaus on enimmillään 60 %, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja KELAN tekemän päätöksen mukaan.

- Työnantajat hakevat korvausta 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä

- Yrittäjät hakevat korvauksen 6 kk:n kuluessa laskun maksusta

Hoiva MiMi Oy:n kouluttajilla on ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus, ETK. Ensiapukurssimme täyttävät kelan vaatimukset.

Lisää tietoa korvausten hakemiseen voit kysyä kelalta.